بهترین مقالات نقشه کشی معماری و آموزش ایرانی

 

 قابل توجه همکاران محترم نقشه کشی معماری طرح درس زیر نیازمند نظرات سازنده و پیشنهادات شما می باشد با اعلام نظر خود ما را یاری رسانید.

همچنین در بخش عملی با توجه به نیازهای کلاس می تواند یکی از پروژه های کتاب به صورت دیگری مطرح گردد چنانچه در این طرح درس سعی شده است حداکثر استفاده ازپروژه های کتاب به عمل آید.

بسمه تعالی

طرح درس کتاب مبانی طراحی معماری

سال تحصیلی 90-1389

مدرس: م. قدیری

ماه

جلسه

تاریخ

بخش تئوری

بخش عملی

مهر

1

3/7/89

خواندن مقدمه کتاب و ارائه توضیحاتی در ارتباط با آن / نحوه فعال بودن دانش آموزان در این درس / هدف مولف کتاب از تالیف این کتاب / بودجه بندی این کتاب و نمره کارگاهی

 

2

10/7/89

مفهوم برنامه ریزی و طراحی ( این بحث جنبه شناختی دارد.)

انتخاب وسیله ای ساده مانند اتود – ماژیک و.... و آنالیز آن / حد امکان وسیله ای انتخاب گردد که اجزای آن پیچیده نبوده و قابل فهم و آنالیز کردن باشد.

3

17/7/89

ابعاد مختلف طراحی و مفاهیم آن ( این بحث حالت نظری دارد و از حالت حسی خارج شده است.)

انتخاب یک نمونه طبیعی / مصنوعی و ترسیم سه نمای آن / در انتخاب نمونه مورد نظر دقت شود که وابستگی محیطی و جغرافیایی در آن وجود داشته باشد.( مانند صندلی )

4

24/7/89

عوامل موثردر طراحی معماری و صورت عقلانی طرح تا پایان صفحه16 ( این بحث وارونه بحث گذشته( ابعاد مختلف طراحی ) را نشان می دهد.

انتخاب یک ساختمان جدید و یک ساختمان قدیم و مصالح و تکنولوژی این دو را با هم مقایسه کنند.

آبان

5

1/8/89

مفهوم ابعاد انسانی و مقیاس انسانی

تهیه برنامه فیزیکی محل سکونت خود و محاسبه سرانه آن

6

8/8/89

شناخت اجزای یک پروژه خانه مسکونی( عرصه زندگی خانوادگی –نشیمن )

ترسیم یک پرسپکتیو از یک فضای نشیمن به همراه پلان آن

7

15/8/89

شناخت اجزای یک پروژه خانه مسکونی(عرصه زندگی خانوادگی – آشپزخانه)

ترسیم یک پرسپکتیو از یک فضای آشپزخانه به همراه پلان آن

8

22/8/89

شناخت اجزای یک پروژه خانه مسکونی( عرصه زندگی خصوصی – خواب و مطالعه )

ترسیم یک پرسپکتیو از فضای خواب  به همراه پلان آن

9

29/8/89

شناخت اجزای یک پروژه خانه مسکونی ( عرصه پذیرایی و مراسم – ورودی )

ترسیم یک پرسپکتیو از فضای ورودی به همراه پلان آن

آذر

10

6/9/89

شناخت اجزای یک پروژه خانه مسکونی ( عرصه پذیرایی و مراسم – اتاق پذیرایی و غذاخوری)

ترسیم یک پرسپکتیو از فضای پذیرایی / غذاخوری به همراه پلان آن

11

13/9/89

شناخت اجزای یک پروژه خانه مسکونی(عرصه خدمات و پشتیبانی و فضاهای باز )

ترسیم یک پرسپکتیو از فضای محوطه به همراه پلان آن

12

20/9/89

تحلیل سایت و مکان یابی ساختمان / بررسی روابط فعالیت ها و فضاها

ترسیم دیاگرامهای مختلف از پروژه نهایی و نحوه مکان یابی بر روی ساختمان مورد نظر ( خانه باغبان )

13

27/9/89

روشهای مختلف طراحی معماری ( 3 روش )

طراحی گزینه های مختلف مربوط به طراحی نهایی ( خانه باغبان )

دی

14

25/10/89

شناخت عناصر تشکیل دهنده یک فضای معماری

 

بهمن

15

2/11/89

شناخت فرم و عناصر تشکیل دهنده آن ( نقطه – خط – سطح – حجم )

انتخاب ساختمانهای مختلف و بررسی نحوه کاربرد عناصر مختلف تشکیل دهنده فرم در آنها( در مورد طرح نهایی / خانه باغبان نیز می تواند مورد توجه باشد.)

16

9/11/89

شناخت شکل و انواع آن( دایره – مثلث – مربع )

انتخاب ساختمانهای مختلف و بررسی نحوه کاربرد انواع اشکال مختلف در آنها( در مورد طرح نهایی / خانه باغبان نیز می تواند مورد توجه باشد.)

17

16/11/89

شناخت رنگ در معماری

 

 

انتخاب ساختمانهای مختلف و بررسی نحوه کاربرد رنگهای  مختلف در آنها( در مورد طرح نهایی / خانه باغبان نیز می تواند مورد توجه باشد.)

 

18

23/11/89

شناخت بافت در معماری

انتخاب ساختمانهای مختلف و بررسی نحوه کاربرد بافتهای  مختلف در آنها( در مورد طرح نهایی / خانه باغبان نیز می تواند مورد توجه باشد.)

19

30/11/89

شناخت نور در معماری

انتخاب ساختمانهای مختلف و بررسی نحوه کاربرد انواع نورها در آنها( در مورد طرح نهایی / خانه باغبان نیز می تواند مورد توجه باشد.)

اسفند

20

7/12/89

شناخت عناصر سازنده فضای معماری ( کفها)

انتخاب ساختمانهای مختلف و بررسی نحوه کاربرد کفهای مختلف در آنها( در مورد طرح نهایی / خانه باغبان نیز می تواند مورد توجه باشد.)

21

14/12/89

شناخت عناصر سازنده فضای معماری ( ستونها و دیوارها )

طراحی فضاهای مختلف با ستون و ترسیم پرسپکتیوهایی از آنها( در مورد طرح نهایی / خانه باغبان نیز می تواندشکل ستونها و دیوارها مورد توجه باشد.)

22

21/12/89

شناخت عناصر سازنده فضای معماری ( سقف و پنجره ها )

طراحی سقف کاذب / طراحی انواع پنجره ( در مورد طرح نهایی / خانه باغبان نیز می تواندنحوه کاربرد پنجره و سقف مورد توجه باشد.)

فروردین

23

20/1/90

مفهوم وحدت و کثرت ( قواعد طراحی و اصول ترکیب بندی )

بررسی عناصر اثرگذار بر شکل و کیفیت فضاهای مختلف طرح نهایی ( خانه باغبان )و موقعیت درها و پنجره ها در آن

24

27/1/90

مفهوم تناسب و تضاد در معماری

بررسی اصول ترکیب بندی ( تناسب ) درنماهای طرح نهایی ( خانه باغبان )

اردیبهشت

25

3/2/90

مفهوم تعادل و ناپایداری در معماری

بررسی اصول ترکیب بندی (تعادل ) درنماهای طرح نهایی ( خانه باغبان )

26

10/2/90

مفهوم تنوع – ریتم و تاکید در معماری

بررسی اصول ترکیب بندی (تنوع و تاکید و ریتم ) درنماهای طرح نهایی ( خانه باغبان )

27

24/2/90

نحوه توسعه گزینه های طراحی / ارزیابی گزینه ها

چگونگی انتخاب یک گزینه از میان گزینه های مختلف طرح نهایی ( خانه باغبان ){گزینه ها فقط پلان خام نیست ممکن است تا ساخت ماکت هم پیش رود.}

28

31/2/90

انتخاب گزینه نهایی / نقشه های فاز 1 و 2 و نحوه ارائه کار نهایی

چگونگی ارائه کار نهایی  ( خانه باغبان )

 

بودجه بندی درس مبانی طراحی معماری :

نمره مستمر : ۳ نمره فعالیت دانش آموزان در کلاس در مباحث تئوری و اظهار نظر درباره تصاویر و عکسهای کتاب + ۳ نمره آزمون کتبی معمولا به صورت تستی+۱۴ نمره پروژه های کلاسی ( کار عملی )

نمره پایانی ( ترم اول ) :۱۰ نمره آزمون عملی +۴ نمره پروژه های باقیمانده کلاسی +۶ نمره آزمون تئوری معمولا به صورت تستی

نمره پایانی (ترم دوم ) : ۱۰ نمره پروژه پایانی (خانه باغبان )+۴ نمره پروژه های باقیمانده کلاسی +۶ نمره آزمون کتبی معمولا به صورت تستی

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ساعت 10:35  توسط اعضای گروه  | 

تقویم اجرایی درس حجم شناسی و ماکت سازی

سال تحصیلی 90-89

طرح درس کتاب حجم شناسی وماکت سازی

مدرس: خانم مهندس:فروغ فراق نیا

تاریخ

جلسه

ماه

ارائه توضیح کلی راجع به درس ماکت – تعربف ماکت و انواع آن- آشنایی کلی با ابزارهای اصلی ماکت سازی و مصالح و توضیح کلی راجع به روشهای ماکت سازی- تعیین تمرین (4،6 و7 وجهی) از کتاب- توضیح طریقه ی ترسیم - انواع برشهاو نحوه ی برش و چسب زدن( مقوا)

6/7

1

مهر

بازدید از کارها-تعیین تمرین استوانه،8 و 20  وجهی-ارائه توضیحات لازم راجع به ساخت احجام منحنی و دوار-تعیین تمرین هرم 6 وجهی و 12 وجهی.

13/7

2

بازدید از کارها- تدریس مباحث تئوری کتاب از ص 9 تا ص 12 – ساخت ماکت با پلان ... شکل دارای باز شو (پیشنهاد مصالح برای باز شوها)- و توضیح نکات جدید ترسیم و برش پلان ارائه شده،جمع آوری و ژوژمان ماکتها.

20/7

3

تدریس مبحث تئوری تا ص 18 – ارائه پلان جدید متشکل از 2 حجم (ترکیب اجحام) و توضیح نحوه ساخت.

27/7

4

تدریس مبحث تئوری تا ص 23- بازدید وژوژمان کارهای جلسه قبل- ارائه یک پلان ترکیب احجام جدید (متشکل از 4 حجم) و تدریس نحوه ی ترسیم،برش و ترکیب احجام .(تدریس نحوه برخورد با پلانها و احجام ترکیبی)

4/8

5

آبان

ارائه ساخت ماکت جلسه قبل – تحویل و ژوژمان کارها

تعیین مصالح جدید (فوم) و بقیه وسایل مورد نیاز برای جلسه آینده.

11/8

6

شروع ساخت ماکت با فوم (تدریس نحوه برش زدن- فارسی بر کردن و چسب زدن احجام به وسیله فوم)

ساخت یک حجم مکعب و یک حجم با سطح شیبدار (دارای باز شو) و ترکیب احجام با هم.

احجام ساده تر انتخاب می شوند تا دانش آموزان نحوه کار با فوم را یاد بگیرند.

18/8

7

تعیین تمرین جدید فوم (تمرینهای مختلف در راستای درس مبانی طراحی و یا نقشه کشی)

امسال          پل هوایی       سال گذشته           پلان ویلایی با سقف متحرک همراه با مبلمانهای داخلی دارای مقیاس و تناسب – در هر 2 تمرین پله انجام می شود.

25/8

8

تدریس مبحث تئوری از کتاب تا ص 31 – ارائه ساخت ماکت جلسه قبل- ارائه توضیح کلی راجع به نحوه ی محوطه سازی

2/9

9

آذر

تدریس مبحث تئوری تا ص 38- ارائه ساخت ماکت جلسه قبل وتعیین تحویل برای جلسه أینده.

9/9

10

تحویل کارها ژوژمان ماکتها و ارائه توضیحات لازم (با کمک دانش أموزان)– توضیح کاملتر احجام با سطوح شیبدار و احجام هرمی شکل و ارائه تمرین متشکل از احجام مختلف و ترکیب أنها با هم

(سوال مسابقه علمی سال 85 )        دارای 4 مکعب ،هرم 4 وجهی ،پله – محوطه و .....

تدریس مبحث تئوری تا ص 42.

16/9

11

تدریس مباحث تئوری از کتاب تا ص 48 – ارائه ساخت ماکت جلسه قبل.

23/9

12

تدریس مبحث تئوری ص 55 ادامه ساخت ماکت جلسه قبل و تحویل کارها- ژوژمان و ارائه توضیحات لازم (با کمک هنرجویان)- تعیین تمرین جدید برای شروع ترم آینده – از هنرجویان خواسته شد بطور گروهی برای ترم جدید پلانهای معماری ترکیبی بیاورند(ترکیب احجام) – (نمونه کارهای اجرا شده یا دانشجویی یاپلانهای سنتی و...)- مصالح انتخابی آزاد.

30/9

13

تدریس نحوه برخورد با پلانهای معماری – پرزانته احجام – محوطه سازی و ... بطور کلی و بعد سرکشی به هر گروه وارائه راهنمایی ها ونکات لازم برای شروع کارها. (همه قسمتهای کار باید کلاس ساخته شود).

ارائه نمونه ماکت از جشنواره ها – مسابقات – کارهای دانشجویی و... برای تغییر دید هنرجویان

28/10

14

دی

 

تاریخ

شماره جلسه

ماه

مدرس: خانم مهندس:فروغ فراق نیا

طرح درس کتاب حجم شناسی وماکت سازی

سال تحصیلی 90-89

  بهمن

15

12/11

ادامه ساخت ماکت توسط هنرجویان

16

19/11

ادامه ساخت ماکت توسط هنرجویان

17

26/11

ادامه ساخت ماکت و تحویل کارها- ژوژمان ماکتها و ارائه توضیحات لازم و بررسی کارها نسبت به هم توسط هنرجویان با نظر مدرس . (با این تمرین هنرجویان آمادگی لازم برای شناخت ماکتهای جشنواره را کسب می کنند)

اسفند

18

3/12

شروع تدریس مباحث نقوش از کتاب – تدریس نحوه ترسیم و بعد ترسیم هر نقش توسط هنرجویان در کلاس – هر جلسه 8 تا 10 نقش هندسی

19

10/12

ادامه تدریس نقوش هندسی و ترسیم توسط هنرجویان

20

17/12

ادامه تدریس نقوش هندسی و ترسیم توسط هنرجویان

21

24/12

ادامه تدریس نقوش هندسی و ترسیم توسط هنرجویان – تعیین تمرین در مقطع A4 به صورت ترکیب نقوش

فرودین

22

16/1/90

تعیین تمرین در مقطع A3 به صورت ترکیب نقوش – ارائه تمرین نقوش با رنگ (گواش – آبرنگ ، آب مرکب و...) یا مقوا – تلق و... (نوع ارائه برای هنرجویان آزاد است)

23

23/1/90

تدریس قوسها و انواع آنها و ترسیم توسط هنرجویان – تعیین نقوش به صورت ترکیبی از انواع قوسها و نقوش هندسی- (استفاده از نمونه های موجود یا اینکه خودشان با ترکیب نقوش به طرح جدیدی برسند)- به صورت نقش برجسته با مصالح مختلف (فوم – بالسا – چوب پنبه – مقوا – رنگ – تلق – آینه و...)

24

30/1/90

تدریس ادامه قوسها و مباحث تئوری – استفاده از تمرینهای کتاب – شروع ترسیم تمرین با طرحهای تایید شده.(ابعاد کار 50*70)

 

25

6/2/90

شروع ساخت تمرین نقوش هندسی – ارائه توضیحات لازم در رابطه با برش مصالح انتخابی

26

13/2/90

ادامه ساخت تمرین – بازدید از کارها و ارائه توضیحات لازم در حال ساخت

27

20/2/90

ادامه ساخت تمرین

28

27/2/90

ادامه ساخت وتحویل کارها – بررسی و ارائه توضیحات لازم

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 11:3  توسط اعضای گروه  | 

متره وبر آورد خرداد89

برای دریافت مطلب روی دانلود آبی رنگ کلیک نمایید

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:37  توسط اعضای گروه  | 

آشنایی با بناها خرداد89

برای دریافت مطلب روی دانلود آبی رنگ کلیک کنید

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:35  توسط اعضای گروه  | 

تاسیسات - خرداد89
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:31  توسط اعضای گروه  | 

عناصر و جزئیات - خرداد89

برای دریافت مطلب روی دانلود آبی رنگ کلیک نمایید

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:28  توسط اعضای گروه  | 

بررسی کتاب جدیدالتالیف ترسیم فنی

برای دریافت مطلب روی دکمه دانلود آبی کلیک نمایید

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 13:36  توسط اعضای گروه  | 

پروژه های مسکونی - ویلایی (برای درس مبانی طراحی معماری)
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:59  توسط اعضای گروه  | 

مجتمع اداری - تجاری آشنا
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹ساعت 13:5  توسط اعضای گروه  | 

طرح درس هندسه وترسیم فنی سال دوم

برای دریافت مطلب روی دانلود آبی کلیک نموده چند لحظه صبر کنید

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:35  توسط اعضای گروه  |