بهترین مقالات نقشه کشی معماری و آموزش ایرانی
تقویم اجرایی درس حجم شناسی و ماکت سازی

سال تحصیلی 90-89

طرح درس کتاب حجم شناسی وماکت سازی

مدرس: خانم مهندس:فروغ فراق نیا

تاریخ

جلسه

ماه

ارائه توضیح کلی راجع به درس ماکت – تعربف ماکت و انواع آن- آشنایی کلی با ابزارهای اصلی ماکت سازی و مصالح و توضیح کلی راجع به روشهای ماکت سازی- تعیین تمرین (4،6 و7 وجهی) از کتاب- توضیح طریقه ی ترسیم - انواع برشهاو نحوه ی برش و چسب زدن( مقوا)

6/7

1

مهر

بازدید از کارها-تعیین تمرین استوانه،8 و 20  وجهی-ارائه توضیحات لازم راجع به ساخت احجام منحنی و دوار-تعیین تمرین هرم 6 وجهی و 12 وجهی.

13/7

2

بازدید از کارها- تدریس مباحث تئوری کتاب از ص 9 تا ص 12 – ساخت ماکت با پلان ... شکل دارای باز شو (پیشنهاد مصالح برای باز شوها)- و توضیح نکات جدید ترسیم و برش پلان ارائه شده،جمع آوری و ژوژمان ماکتها.

20/7

3

تدریس مبحث تئوری تا ص 18 – ارائه پلان جدید متشکل از 2 حجم (ترکیب اجحام) و توضیح نحوه ساخت.

27/7

4

تدریس مبحث تئوری تا ص 23- بازدید وژوژمان کارهای جلسه قبل- ارائه یک پلان ترکیب احجام جدید (متشکل از 4 حجم) و تدریس نحوه ی ترسیم،برش و ترکیب احجام .(تدریس نحوه برخورد با پلانها و احجام ترکیبی)

4/8

5

آبان

ارائه ساخت ماکت جلسه قبل – تحویل و ژوژمان کارها

تعیین مصالح جدید (فوم) و بقیه وسایل مورد نیاز برای جلسه آینده.

11/8

6

شروع ساخت ماکت با فوم (تدریس نحوه برش زدن- فارسی بر کردن و چسب زدن احجام به وسیله فوم)

ساخت یک حجم مکعب و یک حجم با سطح شیبدار (دارای باز شو) و ترکیب احجام با هم.

احجام ساده تر انتخاب می شوند تا دانش آموزان نحوه کار با فوم را یاد بگیرند.

18/8

7

تعیین تمرین جدید فوم (تمرینهای مختلف در راستای درس مبانی طراحی و یا نقشه کشی)

امسال          پل هوایی       سال گذشته           پلان ویلایی با سقف متحرک همراه با مبلمانهای داخلی دارای مقیاس و تناسب – در هر 2 تمرین پله انجام می شود.

25/8

8

تدریس مبحث تئوری از کتاب تا ص 31 – ارائه ساخت ماکت جلسه قبل- ارائه توضیح کلی راجع به نحوه ی محوطه سازی

2/9

9

آذر

تدریس مبحث تئوری تا ص 38- ارائه ساخت ماکت جلسه قبل وتعیین تحویل برای جلسه أینده.

9/9

10

تحویل کارها ژوژمان ماکتها و ارائه توضیحات لازم (با کمک دانش أموزان)– توضیح کاملتر احجام با سطوح شیبدار و احجام هرمی شکل و ارائه تمرین متشکل از احجام مختلف و ترکیب أنها با هم

(سوال مسابقه علمی سال 85 )        دارای 4 مکعب ،هرم 4 وجهی ،پله – محوطه و .....

تدریس مبحث تئوری تا ص 42.

16/9

11

تدریس مباحث تئوری از کتاب تا ص 48 – ارائه ساخت ماکت جلسه قبل.

23/9

12

تدریس مبحث تئوری ص 55 ادامه ساخت ماکت جلسه قبل و تحویل کارها- ژوژمان و ارائه توضیحات لازم (با کمک هنرجویان)- تعیین تمرین جدید برای شروع ترم آینده – از هنرجویان خواسته شد بطور گروهی برای ترم جدید پلانهای معماری ترکیبی بیاورند(ترکیب احجام) – (نمونه کارهای اجرا شده یا دانشجویی یاپلانهای سنتی و...)- مصالح انتخابی آزاد.

30/9

13

تدریس نحوه برخورد با پلانهای معماری – پرزانته احجام – محوطه سازی و ... بطور کلی و بعد سرکشی به هر گروه وارائه راهنمایی ها ونکات لازم برای شروع کارها. (همه قسمتهای کار باید کلاس ساخته شود).

ارائه نمونه ماکت از جشنواره ها – مسابقات – کارهای دانشجویی و... برای تغییر دید هنرجویان

28/10

14

دی

 

تاریخ

شماره جلسه

ماه

مدرس: خانم مهندس:فروغ فراق نیا

طرح درس کتاب حجم شناسی وماکت سازی

سال تحصیلی 90-89

  بهمن

15

12/11

ادامه ساخت ماکت توسط هنرجویان

16

19/11

ادامه ساخت ماکت توسط هنرجویان

17

26/11

ادامه ساخت ماکت و تحویل کارها- ژوژمان ماکتها و ارائه توضیحات لازم و بررسی کارها نسبت به هم توسط هنرجویان با نظر مدرس . (با این تمرین هنرجویان آمادگی لازم برای شناخت ماکتهای جشنواره را کسب می کنند)

اسفند

18

3/12

شروع تدریس مباحث نقوش از کتاب – تدریس نحوه ترسیم و بعد ترسیم هر نقش توسط هنرجویان در کلاس – هر جلسه 8 تا 10 نقش هندسی

19

10/12

ادامه تدریس نقوش هندسی و ترسیم توسط هنرجویان

20

17/12

ادامه تدریس نقوش هندسی و ترسیم توسط هنرجویان

21

24/12

ادامه تدریس نقوش هندسی و ترسیم توسط هنرجویان – تعیین تمرین در مقطع A4 به صورت ترکیب نقوش

فرودین

22

16/1/90

تعیین تمرین در مقطع A3 به صورت ترکیب نقوش – ارائه تمرین نقوش با رنگ (گواش – آبرنگ ، آب مرکب و...) یا مقوا – تلق و... (نوع ارائه برای هنرجویان آزاد است)

23

23/1/90

تدریس قوسها و انواع آنها و ترسیم توسط هنرجویان – تعیین نقوش به صورت ترکیبی از انواع قوسها و نقوش هندسی- (استفاده از نمونه های موجود یا اینکه خودشان با ترکیب نقوش به طرح جدیدی برسند)- به صورت نقش برجسته با مصالح مختلف (فوم – بالسا – چوب پنبه – مقوا – رنگ – تلق – آینه و...)

24

30/1/90

تدریس ادامه قوسها و مباحث تئوری – استفاده از تمرینهای کتاب – شروع ترسیم تمرین با طرحهای تایید شده.(ابعاد کار 50*70)

 

25

6/2/90

شروع ساخت تمرین نقوش هندسی – ارائه توضیحات لازم در رابطه با برش مصالح انتخابی

26

13/2/90

ادامه ساخت تمرین – بازدید از کارها و ارائه توضیحات لازم در حال ساخت

27

20/2/90

ادامه ساخت تمرین

28

27/2/90

ادامه ساخت وتحویل کارها – بررسی و ارائه توضیحات لازم

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 11:3  توسط اعضای گروه  |